Aktuálne pripravujeme


Vážení priatelia.

Tesne pred dokončením sa nachádza naša elektronická cvičebnica k predmetu Chémia pre 8.ročník ZŠ a 3.ročník gymnázia s osemročným štúdiom.
Elektronická cvičebnica môže suplovať učebnicu v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu, obsahuje potrebný text nových poznatkov, kvalitné autentické fotografie a originálne videá chemických pokusov súvisiace s novými poznatkami, mnohé úlohy a zadania.

Predajná cena elektronickej cvičebnice je 11 € (vrátane DPH) + poštovné a balné.

Dovolili sme si pre vás pripraviť krátku ukážku, ktorú si môžete prezrieť tu: